Adwords vs Facebook, ktorý z nich je výhodnejší pre biznis

Nevyhadzujte peniaze len na Adwords! Zaplatíte agentúre, Google a len málo sa vráti, čo ste investovali? Je Facebook reklama častokrát najvýhodnejšia investícia? Áno, funguje to a predáva. Zisky pri Google Adwords v rámci ecommerce alebo iného segmentu môžu byť naozaj zaujímavé, ak PPC reklamu máte dobre nastavenú a optimalizujete ju na lepší výkon. No vždy sa treba zamyslieť, či neexistuje niečo výhodnejšie? V tomto článku popíšem, prečo Adwords alebo iná PPC reklama nie je vždy výhodná a je potrebné vedieť, kedy sa oplatí.

Najväčší giganti internetu Google a Facebook bojujú medzi sebou aj na poli poskytovania reklamných služieb v rámci svojej siete. Každá z nich má iné využitie v rámci online marketingu. Obe sú veľmi dôležitou súčasťou online kampane, ale často sa stáva, že sú nesprávne použité. Platí, že nie sú výhodné vždy a pre akýkoľvek online biznis v akomkoľvek štádiu.

Prečo som sa rozhodol napísať článok o efektivite Adwords?

Motív je jednoduchý. Na internete sa pomerne bežne a často vyskytujem na stránkach Google vyhľadávača, kde sa na mňa usmievajú reklamy rôznych značiek a firiem. Častokrát sú slová veľmi nešťastne zvolené (nevýhodná cenová ponuka, zlé cielenie a podobne), chybné texty reklamných kampaní, ale čo je najhoršie, majiteľ webu alebo agentúra realizuje PPC na webe, ktorý má minimálnu mieru konverzie – niekde okolo alebo pod 1% (ak chceme predávať viac, mali by sme sa dostať nad 2 – 3%). Z toho vyplýva, že návratnosť investície nie je veľká alebo sa vrátia len náklady na kampaň, a teda je to vyhodený rozpočet, ktorý mohol byť lepšie investovaný.

Druhý dôvod je cena za konverziu, ktorá kvôli hore uvedeným praktikám výrazne stúpa. Len málo majiteľov webových stránok chápe, čo je návratnosť investície a ako sa na internete dá merať. Stačí im, ak „kampaň beží“ a niekto im napríklad web alebo Facebook „robí“.

„Klient je spokojný a my prinášame výsledky.“

Aj keď to tak je, dôležité si je položiť kontrolnú otázku, či sme klientovi nemohli inak nastavenou stratégiou priniesť viac. Jej základnou metrikou je návratnosť investície – ROI, ktorá je ukazovateľom efektivity kampane a výhodnosti pre klienta. Často krát nie je marketingová online kampaň prepojená z reálnym svetom a má veľmi nízku mieru návratosti – ROI. To platí hlavne pre weby z nízkou mierou konverzie, zle nastavenýchmi kampaňami a zle zvolenou stratégiou. Preto je niekedy výhodné si nechat zhodnotiť online aktivity alebo marketingovú kampaň nezávisle od firmy, ktorá ich realizuje.

„Zle zvolený postup môže ovplyvniť výsledok. Stačí ak vám agentúra navrhne realizáciu PPC kampane a začne ju realizovať na základe analýzy kľúčových slov. Neskôr sa zistí, že síce kampane optimalizovali (už tam aj niečo minuli) a vaša miera konverzie na eshope je veľmi nízka. Odporučia vám zvýšiť mieru konverzie na eshope. Kampane stále bežia a postupne sa  zvyšuje sa miera konverzie na eshope. Toto je neseriózny postup, kde agentúra zneužíva klientovu nevedomosť a vedome mu spôsobuje škodu. Najskôr je potrebné mať k dispozícii dáta, ktoré nám napovedia o chybách v konverznej ceste, konverznom pomere a na základe toho sa určí celková koncepcia alebo stratégia, či komunikačné kanály. Ak dáta, je vhodné ich chvíľku merať a na základe toho sa rozhodnúť. Teda len vymenením postupnosti krokov vie klient ušetriť. Ak sa zvolí správna stratégia, tak vie získať a výrazne viac ako investoval.“

Inbound marketing vám vie priniesť ďaleko viac, ak sa robí poctivo a s cieľom pomôcť klientovi nielen predať, ale aj prežiť a začať sa rozvíjať. Dole prikladám infografiky z online kampane na základe reálnych dát. Porovnávam efektivitu PPC a Facebook, ktorá ukazuje, že nie vždy je PPC najlepšia voľba, v rámci návratnosti investície – v rámci predaja alebo aj iných metrík.

„Na obrázku je vybrazené dva kanály z našej 10 mesačnej online kampane na Slovensku. Adwords s výnosom investície 23 226 €  za investovaných 6 206 € (ROI  374%) – práca a náklady na reklam. Facebook je v rámci tejto kampane na 24 040 € za investovaných 4920 € (ROI  488%).“

Okrem výnosu vo finančnej hodnote má kampaň aj iný efekt, ktorý má hodnotu v rámci návratnosti investície ako sú noví fanúšikovia, impresie, emaily, akcie, prekliky, hodnotenia,  na vašu stránku a podobne. Tie sú na oboch kanáloch nejako nacenené a teda tiež majú svoju hodnotu. Ak by sme zobrali hodnotu napríklad fanúšika na 2 €, tak mám hodnotu návratnosti v počte fanúšikov za 10 028 € a takto jednoducho zistíme, že Facebook v našej kampani mal výrazne vyšší ROI v rámci reálnej finančnej návratnosti, ale aj celkovú hodnotu návratnosti kampane v oboch metrikách, teda toho čo sme získali pre klienta navyše mimo predaja.

Aká je vaša miera návratnosti investície?

Reklamná kampaň Adwords versus Facebook

8 mesačná kampaň, kde sme využili Adwords ako doplnok v rámci inbound marketinovej stratégie a jeho porovnanie s Facebook.

Ak by sme investovali len do Adwords, klient by stratil

Tento zisk bolo možné vytvoriť len vďaka predajnému kanálu – internetový obchod s vysokým konverzným pomerom v priemere naprieč jednotlivými mesiacmi od 3 do 6%. Bez toho by sme mali výrazne nižší efekt kampane.

V obrázku je spomenuté, že 10 mesiacov predtým sa Facebook rozbiehal s veľmi malým rozpočtom, lebo klient mu nedôveroval a nedázali sme ho presvedčiť, že je dôležitou súčasťou online marketingovej stratégie. Samozrejme aj obraty, teda rozpočet boli výrazne nižšie vtedy. S minoritným rozpočtom sme predaj nedokázali vytvoriť (aj kvôli nižšiemu konverznému pomeru, na ktorom sa pracovalo). Získali sme 6000 fanúšikov, ale nebolo množstvo peňazí ani na prípravu dobrého obsahu.

Ak by som náš rozpočet na kampaň rozdelil v inom pomere, napríklad dám 10 000 € na Adwords a 1 200 € na Facebook, nedokázali by sme vytvoriť taký zisk a ani vytvoriť prosperujúci predajný kanál na sociálnej sieti. Dokonca by klient stratil odhadom 30 000  – 50 000 € v predaji v tomtto prípade. Áno, až taký dopad to môže mať na predaj. Sociálne siete ovplyvňujú aj na iné kanály v rámci predaja a to organické vyhľadávanie, sprotredkovanie a priamu návštevnosť. Tam sme zvýšili podiel až o 4% v rámci objednávok prostredníctvom aktivít v rámci sociálných sietí (tieto kanály sa podielajú na takmer 90% objednávkach).

Cez Facebook kampane sme získali dôležitú interakciu, ukázali cez obsah náš tovar, získali recenzie, mohli komunikovať s našimi zákazníkmi, získali sme spätnú väzbu, vytvorili sme niekoľko doplnkových kanálov na súťaženie cez mikrostránky alebo blogy teda to pomohlo priamo internetovému obchodu.

Prečo nie využiť iba Facebook? Veď by sme mohli viac získať, za menej peňazí. Nie je to úplne tak, vždy ak niečo získame, zároveň aj strácame. V rámci našej kampane a stratégie sú oba spomenuté kanály v rámci predaja doplnkové a preto netvoria zásadnú súčasť predaja, ale výrazne ju vedia ovplyvniť. V rámci Adwords kampane napríklad doplkovo vykrývame nízky rozpočet na optimalizáciu webu (tá sa prejavuje nízkou pritomnosťou v organických výsledkoch vyhľadávania pre niektoré typy produktov, ktoré predávame) a práve platenou reklamou sa tam vieme zľahka zobraziť.

Ako teda, Adwords alebo Facebook?

Predtým, ako začnete investovať do marketingu väčšie sumy peňazí alebo realizovať kampane vo väčšej miere, zistite si mieru konverzie vášho internetového obchodu. Ak nemáte na webe žiadne konverzie (napríklad objednávky), môžete si spustiť nejaké testné kampane a konverzie rýchlo zistíte. Je lepšie odsledovať tieto údaje počas dlhšieho obdobia.

Ako som spomínal, ak si pripravujete stratégiu alebo kampaň na dlhšie obdobie, nie je dobré, ak Adwords budete venovať veľkú časť rozpočtu. Ako som na príklade hore uviedol, môže to byť hlavne na úvod biznisu strata. Lepšie je ako poslať peniaze Google zainvestovať do obsahu, SEO – optimalizácie webu pre vyhľadávače, zvýšeniu konverzného pomeru internetového obchodu a iných dlhodobo výnosných aktivít. Základom je namiešať efektívnych mix techník a komunikačných tém k doiahnutiu čo najväčšieho zisku. Aktivity v rámcii online marketignovej stratégie je výhodnejšie realizovať pravidelne a dlhodobo. Výsledky nemožno očakávať hneď, no trpezlivosť ruže prináša.

Reklamu na Adwords môžeme využiť ako dobrý doplnok online kampane, pokiaľ nám organické vyhľadávanie v rámci pre nás dôležitých kľúčových slov neprináša žiadne výsledky alebo nám niekto hackol náš web (aj to sa stáva  v rámci tvrdého konkurenčného boja) a nie je indexovaný v SERP.

Najväčšou výhodou Adwords je rýchlosť, ako vám dokáže kampaň zabezpečiť obrat na internetovom obchode. Ako som písal vyššie, ak investujete do iných aktivít, tie zvyčajne prinesú svoje ovocie až po čase, ale získať môžete ďaleko viac v rámci predaja.

Zrhnutie

Adwords

Pozitíva

 • Rýchla návratnosť investície a výsledky kampane v krátkom čase.
 • Cielenie na ľudí, ktorí majú záujem o produkt.
 • Doplnenie inbound marketingovej stratégie a optimalizácie webu pre výsledky vyhľadávania, ak zlyháva.
 • Menej závislé od komplexnej stratégie, ak viete čo chcete a ako na to.

Negatíva

 • Vysoké náklady a nízka návratnosť investície, zväčša 4 – 6 x vyššia investícia v závislosti od segmentu.
 • Nízka nepeňažná návratnosť investície.
 • Oslovenie ľudí, ktorí dôverujú reklame.
 • Vyklikávanie konkurenciou a robotmi.
 • Znemožní rozvoj podnikania na štarte vďaka vyšším nákladom.

Facebook

Výhody

 • Vyššia návratnosť investície nielen v rámci predaja.
 • Nižšie náklady na kampaň
 • Interakcia s publikom a spätná väzba.
 • Nižšia cena kampaní a vyšší zásah.
 • Presnejšie cielenie.

Nevýhody

 • Pomalší návrat investovanej sumy.
 • Samostatne menej efektívne.
 • Nižšia miera konverzie v rámci predaja.

Share:

More Posts

Karol jazdí na bicykli

Rok 2019 v skratke

Súhrn roka 2019 v krátkom blogu. Po dlhej dobe je to aj nový príspevok na tento web. Okrem súkromných záležitostí venujem svoju energiu klientom a

Google Analytics Ecommerce nastavenie

Tento krátky blog venujem nastaveniu Ecommerce v službe Google Analytics, po tom ako množstvo klientov alebo ľudí, s ktorými konzultujem v online marketingu na svojom

Send Us A Message