Mikrostránky a ich plusy pre online podnikanie

V online marketingu môžu byť jednou so súčastí online kampaní alebo celkovej stratégie aj mikrostránky alebo mini webové stránky. No nie vždy sú pre nás výhodné alebo nie sú správnym riešením na ceste k dosiahnutiu cieľa. Ponúkajú výhody, ale zároveň môžu byť príťažou pri nesprávnom použití. Je dôležité vedieť kedy ich použiť, a práve tomu sa venujem v tomto blogu.

Čo je mikrostránka?

V zásade, na internete máme množstvo webových stránok, ktoré môžu mať svoje mikrostránky. Tie môžu byť umiestnené na samostatnej doméne, alebo aj ako súčasť nejakej väčšej webovej stránky.  Väčšinou je ich zámerom plniť samostatnú úlohu alebo pomáhať hlavnej stránke alebo v rámci online marketingovej stratégie v plnení cieľov. Tie môžu byť rôzne – zvýšenie predaja, získanie nových emailov, získavanie návštevníkov a oslovovanie potenciálnych zákazníkov, umiestňovanie sa v SERP, teda v stránke s výsledkami vyhľadávania vo vyhľadávačoch a inými.

Mikrostránka je jednoduchá stránka väčšinou s triviálnou a prehľadnou funkcionalitou na plnenie jedného alebo viacerých cieľov. Môže to byť jednoduchá stránka „landing page“ – pristávacia stránka (vhodné pre nejakú reklamnú kampaň, samostatnú kategóriu produktov a podobne) alebo komplexnejšia mini webová stránka. Presná definícia je na diskusiu. Ich hlavná výhoda je, že pri relatívne nízkych nákladoch nám vedia priniesť naozaj veľa.

Modrý koník mikrostránka
Jednoduchá a pekná landing page na odkomunikovanie posolstva od Modrý koník. Okrem sociálnych prvkov aj prípadovú štúdiu k danej tématike.

Ja osobne mám radšej komplexnejšie mikrostránky, ako len dočasné pristávacie stránky vytvorené len pre krátku marketingovú alebo reklamnú aktivitu alebo konkrétnu kampaň. Sú výhodnejšie hlavne v tom, že okrem dočasnej návštevnosti z kampane alebo aktivít, generujú priebežne vlastnú organickú návštevnosť cez vyhľadávanie. Prostredníctvom nacielenia ich  obsahu vieme získať tých správnych návštevníkov.

detske-trojkolky-mikrostranka
Komplexnejšia mini stránka pre ecommerce riešenie s produktami a výrazným konverzným prvkom.

Voľnosť (neviazanosť) pri tvorbe vizuálu alebo dizajnu nezávisle od hlavnej stránky nám umožňuje naviazať obsah a dizajn, čo je vhodné hlavne pri tvorbe graficky prepracovaných mikrostránkach. Užívateľa nerušia nepodstatné prvky na stránke, a tak sa môže sústrediť na to, čo mu chceme povedať alebo ukázať. To nám pomôže v online marketingu jednoduchšie „nakopnúť“ návštevníka k dokončeniu požadovanej akcie.

Kedy je užitočná mikrostránka?

Návštevník prechádza rôznymi fázami až pokým sa stane naším zákazníkom. My môžeme mikrostránky využiť v niekoľkých fázach naraz. Sú to tieto:

  • Vystavenie – potenciálny zákazník sa môže dozvedieť o našom produkte, službe cez informácie o nich na rôznych kanáloch (sociálne siete, reklama vo vyhľadávači, organické výsledky,  referencie ako napríklad aj mikrostránky) a väčšinou to nie je náhoda. Cieľom je dospieť k čo najväčšiemu dosahu a upozorniť, či upriamiť jeho pozornosť (awareness) na našu ponuku. Tu platí, že informáciu musíme návštevníkovi podsunúť niekoľkokrát, aby našu značku, produkt alebo službu registroval. Mikrostránka často býva súčasťou nejakej kampane. Ak máme mikrostránku pravidelne aktualizovanú, tak vieme získať pravidelných návštevníkov a hlavne nových návštevníkov z organického vyhľadávania. Pri dobrej technickej optimalizácii mikrostránky pre vyhľadávače ešte o čosi viac.
  • Objavovanie – ak o nás návštevník už vie, ľahko si nás dohľadá, a tu je potrebné ponúknuť mu ten obsah čo hľadá. V prípade internetového obchodu to môžu byť správne produkty.  K tomu je potrebné pridať aj hodnotnejší obsah, ktorý by návštevníka mohol zaujímať. Napríklad návod ako používať produkty alebo služby, ako ich vybrať, alebo ukázať tie, ktoré sú v zľavnenej cene a podobne.
  • Zvažovanie – potenciálny zákazník sa rozhoduje, kde produkt alebo službu nakúpi a hlavne prečo. Tie naše dôvody by mali byť viditeľné všade, kde sa vyskytuje naša značka, teda aj na mikrostránke. Tou sa mu snažíme napomôcť k pozitívnemu nakloneniu sa k nej, naším službám alebo produktom, a teda usmerniť aj jeho rozhodnutie.
  • Konverzia – ak chceme dostať návštevníka k dokončeniu akcie priamo na mikrostránke (napríklad zápis odberu noviniek) alebo presmerovať návštevníka na web, teda internetový obchod (odkaz z výrazného a jednoznačného tlačítka), kde môže dokončiť akciu. Vtedy nastáva konverzia a k tomu potrebujeme opäť kvalitne spracované konverzné prvky. Ich efektivitu si zmeriame mierou konverzie, ktorá by mala rásť.
  • Ostatné – na mikrostránke si môžeme pomôcť aj pri ďalších fázach akou je napríklad udržanie a znovu získanie zákazníka, ak tam máme napríklad rýchle prepojenie na podporu, odpovede na najčastejšie otázky alebo správne kontakty. Samozrejme, toto je už len doplnok.

Aké sú vhodné ciele mikrostránok?

Je veľa firiem, ktoré sa snažia predať mikrostránku alebo ju zahŕňajú ako súčasť online marketingovej stratégie, ale to čo klient dostane často nemá veľkú cenu alebo to môže mať hodnotu a klient o tom ani nevie. Čo z toho má aký-taký význam pre nás uvediem tu. Určite je toho viac, tak ocením, ak pridáte svoj obľúbený cieľ čo mikrostánka prináša do komentárov.

Predaj

Ideálny cieľ pre každý internetový obchod alebo ecommerce riešenie je predaj. V tomto prípade  sa nám z návštevníkov mikrostránky stávajú priamo zákazníci. Obsah sa môže točiť okolo predaja, predstavenia novej služby prípadne odkomunikovanie posolstva, ktoré presvedčí. Mala by mať výrazné a vhodne umiestnené konverzné prvky, ktoré dovedú návšteníka až do produktu na internetovom obchode.

Najlepšie je tam priviesť takého, ktorý sám produkt hľadá alebo ho môže zaujať neskôr (nemusí sa nutne stať zákazníkom hneď), lebo súvisí s tým o čo sa zaujíma. O tomto som písal aj článku, ktorý rozoberal v článku Analýza kľúčových slov a koncept tém vhodný pre eshopy, kde som spomenul prečo je dobré brať ohľad aj na záujmy zákazníka a aké typy základné poznáme. To nám rozšíri množstvo ľudí, ktorých môžeme osloviť a získať teda viac konverzií.

Môžeme to využiť aj pri tvorbe obsahu mikrostránok.  Predaj by mal byť merateľný – počet konverzií, ich hodnota – a mali by sa dať ľahko vyhodnotiť kroky, kedy návštevníci odišli z procesu, alebo čo ich zaujímalo.

Zvýšenie návštevnosti

Keď už mikrostránka nepredáva, tak by sme z nej mali aspoň mať nejakú návštevnosť na našom hlavnom webe. Ak produkty na nej, službu, či nosnú myšlienku zachytilo čo najviac ľudí, vieme to vždy, keď nás navštívia. Toto je však dosť márny cieľ, ak by mal byť jediný. Dobrá návštevnosť je základ, aby sa v rámci miery konverzie x% pre daný cieľ konvertovalo čo najviac návštevníkov. Cenný je hlavne zisk návštevnosti z organického vyhľadávania alebo presne nacielenú reklamnú kampaň. Cez správne cielene, obsah a optimalizáciu mikrostránky presne oslovíme a môeme získať tých správnych návštevníkov a nestojí to veľa.

Návštevnosť z vyhľadávania a pozície v SERPe

Mikrostránka hlavne pre ecommerce riešenia môže v rámci výsledkov vyhľadávania získavať relevantnú návštevnosť z dobrých pozícií v rámci témy kľúčových slov. Na ľubovolné kľúčové slovo alebo tému okrem hlavnej webovej stránky, internetového obchodu, sa môže tematická produktová mikrostránka umiestňovať zároveň s ňou. O jednu pozíciu menej pre konkurenciu a o jednu pozíciu viac pre nás.

Rozšírenie databázy emailov

Lepšie ako kupovať databázu z pochybného zdroja a s ešte pochybnejšími emailami, je budovať si zoznam emailových adries z reálnych ľudí, ktorí navštevujú náš web a vaše produkty hľadajú, či v budúcnost by sa o ne mohli zaujímať.

To platí aj pre mikrostránky. Samozrejme, návštevníkov treba vhodne motivovať k tomu, aby sa zapísali do odberu noviniek a npoužívať na to rôzne pochybné marketingové praktiky.

Noví fanúšikovia a interakcia aj na sociálnych sieťach

Mikrostránky môžeme prepojiť na sociálne siete, na ktoré môžeme návštevníkov presmerovať. Zároveň interakcia s užívateľom na mikrostránke môže prebiehať aj na sociálenj sieti. Toto je menej podstatný cieľ, ale ako doplnková podpora je fajn.

Na čo nezabudnúť pri tvorbe mikrostránky

Tak ako aj pri iných webových stránkach, je potrebné mať na pamäti zvyky bežného internetového užívateľa, a aj to, že nie všetci s ňou budú vedieť 100% narábať. Treba myslieť na čo najširšiu skupinu používateľov.

Nadpisy by mali byť napísané tak ,aby zaujali návštevníka a nakopli ho k čítaniu obsahu. Dôležitá je prehľadná typografia, čitateľný font a používanie štandardných prvkov ako sú odrážky a odstavce (ani príliš dlhé, ale zároveň nie na jeden riadok).

Konverzné alebo „call to action“ prvky by mali byť navrhnuté tak, aby naša ponuka produktov alebo služieb bola výrazne viditeľná a jasná. Je vhodné pre ne využívať kontrastné farby, ktoré svietia voči podkladu. Treba sa vyvarovať formulárom umiestneným nevýrazne v texte alebo medzi iným obsahom.

Pre B2B je dôležité zamerať sa na zber emailových adries, mien, telefónov na osoby v spoločnostiach, ktoré sa o náš biznis zaujímajú, prípadne získať názor od nich. To sa dá cez jednoduché formuláre, dotazníky alebo otázky. Čím jednoduchšia forma, tým lepšie.

Samozrejme, tieto rozšírenejšie funkcionality sa oplatia len ak máme predajné oddelenie, ktoré už s menom, emailom vie dotiahnuť zákazníka. Môžeme ic využiť aj v dobre nastavenom automatizovanom systéme, ale o tom v inom blogu.

Pre B2C je dôležité mať pri produkte alebo službe výrazne tlačítko kúpiť, ktoré následne dostane návštevníka do internetového obchodu alebo priamo do nákupného procesu.

Mikrostránka môže niesť posolstvo alebo komunikovať ideu, ktorá je prepojená s našou brandovou komunikáciou a reklamnými kampaňami. Môže byť aj jednoduchšia s minimálnou interakciou, ale zároveň s cieľom ukázať a priviesť zákazníkov na predajný kanál. Nie je dobré na úvod zahltiť návštevníka konverznými prvkami, on musí najprv pochopiť aké je naše posolstvo, aké sú naše produkty, a až potom sa bude vedieť lepšie rozhodnúť. Zákazníka netreba popliesť, ale viesť.

Kedy sú pre mňa výhodné?

Na úvod je veľmi dôležité položiť si otázku: „Potrebujeme mikrostránku?“. Ak odpoveď bude áno, tak aký bude jej účel? Častokrát sa môže stať, že množstvo mikrostránok môže popliesť návštevníkov, lebo majú iný vizuál a užívateľské rozhranie ako náš hlavný web.  To čo je výhodou sa môže pri zlom odhade stať nevýhodou.

Dobré je rozpracovať si návratnosť investícií, alebo či nám mikrostránka pomôže pri plnení cieľov v rámci nami stanovených KPI v súvislosti s online marketingovou stratégiou a dosahovanie dlhodobých alebo krátkodobých cieľov.  ADMA pripravila pekný prehľad typických KPI po slovensky pre jednotlivé segmenty.

Len ak máme premyslenú návratnosť investície alebo vhodne zvolené ciele marketingovej stratégie, tak naša mikrostránka môže byť užitočná. Inak to môže byť len ďalšia zbytočná strata peňazí a energie alebo výstrel do tmy.

Napríklad, ak máme za cieľ zvýšiť konverzie z organických návštevností z vyhľadávania, tak aj naša mikrostránka sa musí umiestňovať dobre vo vyhľadávaní. K tomu potrebuje dobre zvládnutú optimalizáciu na stránke a použiť základné techniky optimalizácie pre vyhľadávače v kombinácii s kvalitným obsahom.

Aby sme získali tých správnych návštevníkov, mikrostránku cielime na jednotlivé personifikované profily našich ideálnych zákazníkov a obsah optimalizujeme na súvisiace témy alebo kľúčové slova podľa ich zámeru alebo hobby. K tomu pomôže analýza kľúčových slov.

Preto okrem vytvorenia mikrostránky sú častokrát dôležitejšie ďalšie aktivity a tu som došiel k cene, ktorá by pri mikrostránkach mala byť efektívna vzhľadom na náš cieľ a mieru návratnosti.

Cena mikrostránky

Cena mikrostránky závisí od množstva faktorov a jej jednotlivých cieľov. Minimálne sa na nej musí spracovať dizajn, nainštalovať systém na správu obsahu a jednotlivé konverzné prvky, ktoré zlepšujú užívateľskú skúsenosť a použiteľnosť grafického rozhrania. Následne je potrebné správne vytvoriť samotný obsah.

Odporúčam spraviť základnú optimalizáciu pre vyhľadávače, ktorá nám získa spomínaných návštevníkov z organického vyhľadávania. Cieľov môžeme mať viac, a potom sa následne môže realizovať rozšírenejší interaktívny dizajn alebo rôzne prvky na zber dát – napríklad zápis k odberu noviniek, formuláre alebo dotazníky.

Aby boli mikrostránky efektívne, treba k nim pridať starostlivosť a pravidelné aktualizovanie. Len vtedy ak nejde o jednorázovú mikrostránku ku krátkej kampani. Tento bod je dôležitý najmä, ak sú súčasťou dlhodobejšej online marketingovej stratégie a treba to do ceny zarátať.

Ceny komplexnejších mikrostránok idú od 500 € vyššie, ak sú postavené na WordPress so základnou šablónou bez extra dizajnu, kde sa primárne riešia len základné konverzné prvky, prvky na zber dát a obsah. Ostatné extra služby už cenu zvyšujú, ale vždy je to špcifické. Ak ide o jednu „pristávaciu stránku“, tak to je menej.

Predtým ako sa pustíte do realizácie mikrostránky je potrebné si prepočítať odhadované náklady so všetkým aspoň na dva roky (pri dlhodobejších). Následne teda máte na stole cenu a na základe stanovených cieľov si jednoducho viete vypočítať spomínanú návratnosť investícií alebo prípadný zisk (nemusí to byť len predaj).

Ako by mikrostránka nemala vyzerať?

Určite by nemala byť  užívateľsky nezaujímavá a vždy by mala niečo ponúknuť v rámci toho, čo chce naša firma dosiahnuť. Ak to je len stránka kvôli odkazu aj s povedzme kvalitným obsahom, ktorý nemá svoj účel alebo jasný cieľ, tak je – mierne povedané – zbytočná.

Veľmi dôležité je, aby mikrostránka mala okrem pointy aj technické prevedenie s minimom zásadných chýb, nech využije čo najviac potenciál a plní svoju fuknciu. Obsah by mal byť vsadený do dobrej štruktúry a prehľadne, aby neodradil alebo nepoplietol užívateľa.

Mikrostránka by nemala byť spamová. Častokrát sa deje, že mikrostránky sú vytvárané umelo a následne obsah, spätné odkazy alebo reklama na nich môže viac uškodiť ako pomôcť. Za prvé niečo to stojí – nemusí to nič priniesť, lebo ten správny návštevník, ktorého potrebujeme sa tam nenachádza. Budovanie spätných odkazov zo spamových webových alebo ministránok môže poškodiť aj umiestňovanie na jednotlivé kľúčové slová v rámci SERP.

Teda je potrebné nielen dať pozor na vlastné stránky, ale aj na tie, ktoré nám firma realizujúca online marketing alebo SEO ponúka alebo ukazuje ako realizovanú prácu, za ktorú musíme zaplatiť. Často sa stáva, že spoločnosti si budújú svoje mikrostránky, na ktorých predávajú články alebo spätné odkazy, ale bez reálneho účinku.

Ako zistiť či na našu doménu smeruje spätný odkaz zo spamovej domény?

Väčšinou hypertextové odkazy sú ako dvere, ktoré ak otvoríme sme v inej miestnosti alebo na inej webovej stránke v tomto prípade. Každá kampaň sa väčšinou snaží odkazovať na náš web s cieľom napríklad priviesť zákazníka alebo zvýšiť množstvo signálov smerujúcich na nás z iných webov alebo sociálnych sietí.  Je potrebné si vedieť preveriť, či tieto zdroje nie sú spamové a posúdiť, či nám naši marketéri ponúkajú naozajstnú hodnotu alebo len zneužívajú, že tomu nerozumieme.

Častokrát to poznáme napríklad v SEOkeď nám niekto predáva počty spätných odkazov, v PR online množstvo článkov. Dosť nevýhodné je mať aj banner umiestnený na týchto weboch alebo mikrstránkach.

Celkovo bannery na zobrazenia nie sú veľmi vhodné pre ecommerce riešenia. Samozrejme, ak by išlo o súčasť brandingovej kampane sa to dá povedzme vziať v úvahu. Pozor budovanie značky v niektorých fázach po spustení internetového obchodu je nerentabilné a sú omnoho efektívnejšie techniky ako zvýšiť predaj.

Treba si na to dávať pozor. Dnes online marketing robí každý druhý človek, ktorý sa vie prihlásiť na Facebook. Blogy o tom ako zarábať na internete vám vyskakujú aj s konzvervy. Žial, ak robíme eshop nebavíme sa o tisícoch alebo desatisícoch, to je príliš malý cieľ na to, aby sme sa tým vôbec zaoberali.

Môže sa vám stať, že agentúra vám rada predá branding na internetový obchod aj vo fáze, keď je to pre vás nevýhodné (nevie to posúdiť alebo ak vie výhodnejšie služby neponúka). Následne sa hrdí počtom ľudí, ktoré zasiahla, ale otázka stále stojí, či sa za tie isté peniaze nedalo získať viac v obrate a budovať značku až potom, z toho čo sa zarobí. Toto sa často deje aj pri mikrostránkach a ich použití. Niekto vám predá nekvalitnú mikrostránku alebo stačí len reklama, či odkaz na nevhodnej externej mikrostránke.

Ako to teda zistíme, či SEO človek, marketingový pracovník, agentúra využíva pri realizácii aktivít v rámci online marketingu spamové weby? Existujú nástroje, ktoré to zhodnotia v rámci spamovej analýzy (napríklad u nás používame Moz), ale dá sa to posúdiť aj jednoducho, ak si otvorí webovú stránku niekto kto tomu rozumie.

Analýza spamových spätných odkazov Moz

Príklady nevhodných mikrostránok

Nejde len o stránky, ktoré pre vás firma vytvára, ale aj o rôzne spomavé webové stránky, ktoré používa v rámci plnenia stanovených cieľov. Toto sú typické príklady spamových techník rozšírené na Slovensku a v Českej republike, bohužiaľ, aj medzi „najlepšími“ agentúrami. Príkladov je viac, stačí si dohľadať. Toto je len niekoľko typických príkladov ako by nemal vyzerať obsah.

Obsah spamovej stránky
Typický spamový web alebo ako by webová stránka, ktorú vám firma realizuje alebo na vás odkazuje, nemala vyzerať.

Používanie odkazov zo spamových webov alebo realizácia spamových mini webov nemá žiadnu reálnu hodnotu.

Ďalší spamový web, ktorý nemá jasný cieľ okrem spamovou technikou relizovaných spätných odkazov. Užívateľovi nič neprináša a neplní žiadne relevantné ciele. Len poškodí napríklad umiestnenie webu vo výsledkoch vyhľadávania. Dúfajme, že klient za tento „linkbuilding“ nezaplatil veľa.

Rozhodnutie

Rozhodnúť sa nie je nikdy jednoduché, hlavne, ak ide o investíciu v rámci biznisu alebo v živote. Treba si určiť životný cyklus mikrostránky, cieľovú skupinu, ciele (prípadne ako ich merať) a návratnosť investícií, ale to všetko musí pekne klapnúť ako súčasť online marketingovej stratégie.

Dôležité je mať na pamäti aj to, aký bude tok aktivít našich návštevníkov a ich správanie. Mali by sme našich návštevníkov naviesť presne tam, kam potrebujme a zároveň ich nepopliesť. Zamysliť sa je dobré aj nad tým, aký má mikrostránka pre nich zmysel, ale zároveň, aký prospech z toho budeme mať my. Ak si nie ste istí, je lepšie sa skontaktovať a prekonzultovať to s odborníkmi.

Share:

More Posts

Karol jazdí na bicykli

Rok 2019 v skratke

Súhrn roka 2019 v krátkom blogu. Po dlhej dobe je to aj nový príspevok na tento web. Okrem súkromných záležitostí venujem svoju energiu klientom a

Google Analytics Ecommerce nastavenie

Tento krátky blog venujem nastaveniu Ecommerce v službe Google Analytics, po tom ako množstvo klientov alebo ľudí, s ktorými konzultujem v online marketingu na svojom

Send Us A Message