Možnosti spolupráce v biznise a ich návratnosť investície

Tento blog nadväzuje na môj minulý video blog o kľúčových aspektoch online marketingu, ktorý sa venoval návratnosti investície v rámci online marketingu a toho čo je dôležité všeobecne, aby benefitovali všetky zúčastnené strany – teda spokojnosť zákazníka a kvalitný online marketing, ktorý neodradí. Dnes to bude venované hlavne výhodnosti v rámci tejto metriky v rámci rôznych typov spoluprác, aby som už danú tému dokončil.

Vo video blogu sa venujem niekoľkým možnostiam spolupráce spolupráce medzi dodávateľom služby (živnostník, agentúra) a zadávateľom (firma, občianske združenie, …) v online marketingu, či reklame online. Venujeme sa hlavne návratnosti investície z nich, aj keď nie vždy sa dá paušalizovať, za mojich viac ako 10 rokov skúseností s online sa mi to väčšinou potvrdilo. Rozoberám v ňom tieto spolupráce:

  • „On demand“ jednorázová alebo krátkodobá spolupráca
  • Spolupráca v rámci kampane (zameranie na krátkodobé KPI / ciele)
  • Dlhodobá spolupráca (zamerané na dlhodobý rast zisku)
  • „In house“ spolupráca

Samozrejme je to len môj názor a uvítam ten váš v komentároch pod blogom. Prajem úspešný deň.

Share:

More Posts

Karol jazdí na bicykli

Rok 2019 v skratke

Súhrn roka 2019 v krátkom blogu. Po dlhej dobe je to aj nový príspevok na tento web. Okrem súkromných záležitostí venujem svoju energiu klientom a

Google Analytics Ecommerce nastavenie

Tento krátky blog venujem nastaveniu Ecommerce v službe Google Analytics, po tom ako množstvo klientov alebo ľudí, s ktorými konzultujem v online marketingu na svojom

Send Us A Message