E-commerce a marketingové služby a konzultácie

Služby

Konzultácie

Konzultácie v oblasti SEO, marketing a e-commerce. Potrebujete propagovať vašu značku, konzultovať strategické kroky v marketingu alebo SEO, prípadne rozbiehate e-shop? Táto služba je ideálna ak chcete kontinuálne diskutovať vaše kroky s profesionálom alebo získať know-how pre váš tím alebo konzultovať o službách dodávateľov služieb.

Audit webstránky / e-shopu

Vstupný audit webstránky alebo e-shopu je služba, ktorú realizujem na začiatku spolupráce. Na základe vstupných otázok a štandardne testovaných problémov na webe analyzujem vašu aktuálnu situáciu. Výsledkom bude spísanie slabých a silných stránok. Zároveň návrh odporúčaní na zlepšenie. Tento audit je potom vhodné rozšíriť o špecializovaný typ auditu.

Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slovsa realizuje ako podklad k návrhu štruktúry webstránky / e-shopu, návrhu Google Ads kampaní, tvorbe obsahu pre web, optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) a prioritizáciu týchto aktiví s ohľadom na váš rozpočet. Bez analýzy sa len veľmi ťažko robí čokoľvek čo má zmysel. Tiež táto služba patrí medzi tie čo realizujem na začiatku spolupráce.

Tvorba technickej špecifikácie pre web/e-shop

Ak potrebujete pripraviť technickú a funčknú špecifikáciu pre váš budúci web a zároveň neopakovať mnoho chýb, tak vám rád pomôžem s jej vypracovaním a prevediem vás procesom pri tvorbe webstránok. Technická a funkčná špecifikácia je kľúčová ak chcete doiahnuť kvalitný výsledok pri webstránke alebo e-shope na mieru.

Príprava funkčného webdizajnu a UX/UI

Chceli by ste mať nielen pekný, ale aj funkčný webdizajn? Vylepšite ten aktuálny prostredníctvom UX/UI auditu alebo nechajte si ešte pred naprogramovaním skontrolovať ten budúci. Následným otestovaním a kontrolou pred spustením zabránite tomu, že vývojári alebo dodávateľ dizajnu vám tam nechá zbytočné chyby.

Marketingová stratégia a poradenstvo

Ak chcete efektívne investovať do marketingu, tak pomôže marketingová stratégia. Tá vám umožní rýchlejšie rásť a obstáť v konkurenčnom boji podľa toho aké máte ambície a aktuálnu pozíciu na trhu. Marketingová stratégia musí reflektovať rýchlo meniacu sa situáciu na trhu, teda ide o kontinuálny vývoj a zlepšovanie.

Bohaté skúsenosti s e-commerce, marketingom, vývojom wesbtránok a e-shopov.

Prečo so mnou spolupracovať

Špecialista na online strategický marketing a e-commerce, ktorý pomohol firmám k miliónovým obratom.

01

Pracujem analyticky s dátami

Vždy vychádzam zo skúseností, analýz, auditov a pri práci využívam dáta.

02

Dlhoročné skúsenosti

Desiatky rokov skúseností v marketingu, e-commerce a vývoja webstránok/e-shopov.

03

Kvalitná práca a výstupy

Garantujem kvalitu služieb a výstupov, ktoré klientom poskytujem.

Efektívny marketing vychádza z obchodnej a marketingovej stratégie

Marketigová stratégia

Pre každý začiatok podnikania je potrebné mať obchodnú a podnikateľskú statégiu, z ktorej sa pripraví komplexný biznis plán. Od toho viete pripraviť projektový plán a načasovanie jednotlivých nielen marketingových aktivít.

Len z toho môže vzísť efektívna marketingová stratégia.  Tak môžete  efektívne začať pracovať s online reklamou a definovať si, ktoré kanály majú aký potenciál a kde začať.

Pre ďalšie rozhodovanie budú nevyhnutné dáta, ich vyhodnocovanie a validácia navrhnutej stratégie. Čím častejšie, tým efektívnejšie bude možné napredovať v digitálnom marketingu a reklame. Stratégia súvisí aj s komunikáciou firmy alebo značky.

Je základom marketingu a umožní vám s vedieť plánovať a rozhodovať sa. Vedieť koľko alokovať z rozpočtu na aký reklamný kanál, alebo aký reklamný kanál vôbec použiť, na to aby boli vaše reklamy efektívne, prípadne čo vôbec propagovať cez kampane a kedy.

Stratégia pre marketing a reklamu je súbor strategicky navrhnutých činností, ktoré sú definované v dokumente, ktorý je potrebné neustále aktualizovať, lebo aj trh sa rýchlo mení.

Je rôzna aj pre iné segmenty podľa toho či sa zameriavate na B2B, B2C alebo e-commmerce. Každý biznis je iný a treba k tomu pristupovať individuálne a nie cez kopirák, lebo to môže dopadnúť ako zbutočná investície.

Pomôžem vám na každom kroku vašej cesty k úspechu

Stačí ak mi napíšete a prejdeme si detaily formou konzultácie. Poskytujem kvalitné služby v oblasti marketingu a e-commerce s cieľom pomôcť s auditmi, analýza a stratégiou k zlepšeniu vašich biznis a marketingových procesov.  Pomáham zlepšovať konverzný pomer webstránok a e-shopov, aby marketingové aktivity boli efektívnejšie a dizajn pre vašich potenciálnych zákazníkov použiteľnejší. Preferujem dlhodobé spolupráce založené na férovom transparentnom prístupe a kvalitnej komunikácii. Viem prepojiť technológie, digitálny marketing a reklamu.