Ako môže pomôcť SEO startupom alebo malým podnikateľom

Kladiete si otázku, ako využiť SEO, ak začínate v podnikaní? Odpoviem na to, kde sa oplatí SEO využiť, ak ste startup alebo menšia firma. Nechcem tým povedať, že je to jediné, na čom záleží. Je však dobré vedieť o možnostiach, ktoré vedia výrazne naštartovať podnikanie. V článku priblížim, na čo z pohľadu SEO nezabudnúť pri reklamnej online kampani alebo realizácii obsahovej stratégie.

Skôr, ako sa dostaneme k možnostiam využitia SEO naprieč online marketingom, zhrniem, čo je dôležité všeobecne. Kľúčom k úspechu je nastaviť si biznis model a fungovanie tak, aby firma bola v pluse. Vychádzať to musí z vízie či hodnôt firmy. Ďalšou dôležitou súčasťou je strategický plán, ktorý sa opiera o jasnú víziu a merateľné ciele. Dá sa použiť napríklad aj obľúbený model založený na vízii pre podnikanie. V neposlednom rade tiež myslite na zabezpečenie dobrej mzdy pre ľudí vo firme a jej budúci rozvoj.

V druhom kroku je to už o predaji služby na trhu s menšou alebo väčšou konkurenciou. Úspech závisí aj od toho, či subjekt dokáže realizovať marketing efektívne a bez plytvania na aktivity s nízkou návratnosťou investície v rámci stratégie. Táto časť je u slovenských firiem obzvlášť kľúčová. Pozri si video o tom prečo je dôležité merať návratnosť investície v online marketingu.

Pre každú firmu je dôležitejšie zabezpečenie ponuky. Potenciálnemu zákazníkovi alebo klientovi teda dokáže ponúknuť službu alebo aplikáciu, ktorá je užitočná, nie je pomalá, funguje a má kvalitný servis. Tu môže pomôcť SEO alebo UX / UI špecialista, ktorý pomôže pri optimalizácii kódu, webu alebo aj konverznej cesty, po ktorej zákazník pomyselne kráča.

Výhodnejší je online marketing

Pre menšie firmy alebo startupy je práve online marketing výhodnejší než iné formy. To je fakt, ktorý vychádza hlavne z nižších nákladov a možnosti merateľnosti výsledkov. Kľúčom k úspechu je vytvoriť čo najefektívnejší mix z možností klasického a online marketingu. K nim neodmysliteľne patrí kvalitný web, na ktorý bude prichádzať náš potenciálny zákazník

Ten by mal pomáhať plniť už vyššie spomenuté ciele, a preto by mal byť optimalizovaný a technicky dobre zrealizovaný. Okrem toho je na štart podnikania potrebné mať podchytenú prítomnosť na sociálnych médiách. Samozrejme efektívne, aby to nebrzdilo príliš rast firmy.

Ak si nová spoločnosť alebo startup pre svoju ponuku, produkt alebo služby vytvorí webovú stránku, bude pre nich nevyhnutné dostať na web tých správnych ľudí z cieľovej skupiny. Tí dnes využívajú rôzne webové služby a trávia veľa času na sociálnych sieťach. Preto sú pre nás kľúčové.

Google výsledky vyhľadávania
Naši zákazníci využívajú rôzne webové služby.

K tomu poslúži dobrá online marketingová stratégia a jej správna implementácia (teória je fajn, ale nestačí). Bez nej niektoré aktivity nemá význam robiť, lebo ich prínos bez stratégie bude výrazne menší a za tú istú alebo aj vyššiu cenu.

„Stratégia nie je to čo robíme, ale to na základe čoho sa rozhodujeme.“

Väčšina súčastí stratégie (hlavne ich efektivita) je naviazaná na SEO, silu domény, kde potrebujeme vedieť v rámci stratégie napredovať tak, aby sme dobehli alebo predstihli konkurenciu.

Všetky online aktivity ako tvorba obsahu, PPC reklama, email marketing, komunikácia alebo reklama cez sociálne siete, PR by nemali byť realizované kým nevieme, že budú mať zmysel a budú pre nás dostatočne výhodné. Mali by byť postavené na pevnom základe kvalitného technického riešenia a kvalitnými SEO praktikami naprieč spektrom aktivít. To zabezpečí, že investícia do marketingu nebude vyhodený peniaz. Prečítaj si napríklad, prečo SEO služby nemusia byť vždy výhodné. Ako to myslím?

Pred akoukoľvek reklamnou kampaňou

Zvážim aj iné možnosti, ktoré mi pri nižších nákladoch môžu priniesť vyšší efekt alebo zisk. Napríklad, ak už som sa rozhodol pre reklamu na Google alebo Facebook, napriek iným možnostiam, tak si skontrolujem na webe moje tipy v nasledujúcom zozname.

SEO tipy pre pristávaciu stránku alebo webstránku

 • Pristávacia stránka je relevantná pre dané kľúčové slovo / výraz.
 • Návštevník nájde všetky dôležité informácie bez strácania času a hľadania.
 • Stránka je dostatočne rýchla, lebo dnes je to jeden z faktorov, ktoré nás môžu oberať o zákazníkov.
 • Obsah je optimalizovaný pre potreby užívateľa, má správne popísané jednotlivé formáty obsahu.
 • Je dobre štruktúrovaná.
 • Má jasné a výstižné nadpisy, ktoré plnia ciele stránky.
 • Dizajn je uspôsobený potrebám návštevníka.
 • V obsahu odkazuje na iný užitočný obsah/službu, ktorá zákazníkovi pomôže.
 • Má jednoduchú prístupnosť, ovládateľnosť a je použiteľná.
 • Dokáže zabezpečiť vyššiu mieru konverzie, lebo to ovplyvňuje návratnosť investície z marketingu.
 • Nemá technické problémy.

Skôr ako začnem realizovať obsahovú stratégiu

Ak robím obsahovú stratégiu, nerobím ju len na základe osobných názorov a skúseností. Kľúčové sú potreby cieľovej skupiny a náš kľúčový zákazník. Oprieť sa môžem pri tvorbe stratégie aj prieskum konkurencie. Ja na celkovú analýzu konkurencie používam nástroje od Moz.

Bez analýzy konkurencie – webu (audit webu, spätných odkazov, kódu, štruktúry webu a iných) a obsahovej stratégie (nadpisy, meta prvky, témy a iné) je investícia do online marketingu neefektívnejšia, lebo neviem odhadnúť, aké sú jej slabé a silné stránky. Ak mám dostupné kvalitné dáta, lepšie sa volí celková stratégia a zameriavame sa len na tie slabšie miesta konkurencie.

„Pre každý malý biznis je kľúčové nestrácať čas, energiu a peniaze a zamerať sa len na to podstatné. Preto je kľúčom k úspechu analýza konkurencie.”

Tiež ju vo výraznej miere ovplyvňuje to, čo náš potenciálny zákazník hľadá a môže hľadať. K tomu, čo hľadá, by sa mal ľahko dostať, inak ho môžeme stratiť. Obsahová stratégia by v rámci optimalizácie pre vyhľadávače by okrem vyššie spomenutých tipov k pristávacej stránke mala dodržiavať.

Obsahová stratégia a SEO

 • Redakčný plán a publikovanie článkov by malo byť vhodne načasované v rámci trendov vo vyhľadávaní.
 • Obsah má byť zameraný nielen priamo na tému, ale aj na témy súvisiace so zámerom nášho potenciálneho zákazníka (to nám môže pomôcť odhaliť aj analýza kľúčových slov).
 • Jadrom by mali byť kľúčové a menej konkurenčné témy (hlavne, ak ide o nový web alebo startup).
 • V ecommerce je kľúčovou zložkou obsahovej stratégie kvalita obsahu produktov – rozmiestnenie prvkov, optimalizácia obrázkov,  tvorba produktových textov, ktoré musia mať všetko čo návštevník očakáva a zároveň sú optimalizované pre vyhľadávanie.
 • Je potrebné reflektovať na konkurenciu a jej slabé miesta v rámci obsahovej stratégie (dá sa to zhodnotiť pravidelným monitoringom konkurencie alebo jej jednorazovou analýzou v rámci obsahu alebo vyhľadávania).
 • Dôležité je zvýšiť efektivitu v rámci propagácie a PR cez sociálne siete, vyhľadávanie, email a iné kanály. Napríklad publikovaním obsahu na týchto kanáloch v správnej a optimalizovanej forme.
 • Zistiť, kde publikuje externý obsah konkurencia.

Na záver by som len podotkol, že startupy, malé a stredné firmy si v dnešnej dobe nemôžu dovoliť ignorovať SEO a online marketing. Platí to hlavne ak chcú uspieť v silnejšej konkurencii, alebo naplno rozbehnúť predaj svojej služby či produktov. Veľa startupov sa sústredí len na produkt. Zabúdajú pritom, že kľúčom k úspechu nie je len dôležitý produkt, ale aj to, ako ho predať, čo je úloha efektívneho marketingu.

S tým ide v ruka v roku aj cena a výsledky, kde online marketingový mix predčí všetko ostatné. V ecommerce môže bť organické vyhľadávanie najefektívnejším kanálom pre predaj, ak sa SEO realizuje rozumne, ale netreba zabudnúť na to, že ide o dlhodobú aktivitu.

Ak máš otázky alebo názor, ktorý blog posunie vpred, tak prosím pridaj komentár do diskusie pod blogom.

Zdieľaj:

Články

Ako zvýšiť predaj na novom e-shope

Ako rozbehnúť predaj na novom e-shope

V tomto krátkom článku spíšem niekoľko tipov pre začínajúcich e-shopistov. Je vhodný pre ľudí čo plánujú alebo už začali s predajom na e-shope, ale vykročili

Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov

V tomto článku rozpíšem nielen základné informácie o analýze kľúčových slov, ktorá má veľmi veľa možností využitia. V zjednodušenom význame ide o prieskum hľadanosti kľúčových